Στοιχεία Επικοινωνίας
Φιλιππουπόλεως 61
Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123
2310 577 153

Μοτοσικλέτες

Κατηγορίας Άδεια για:
ΑΜ Μοτοποδηλάτου δίκυκλο, τρίκυκλο και ελαφρό τετράκυκλο
Α1 Μοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125cm³
Α2 Μοτοσικλέτα με ισχύ έως 35KW (46.9HP)
Α Μοτοσικλέτα χωρίς περιορισμό κυβικών/ισχύος
Κατηγορία ΑΜ

Ισχύει για τα εξής οχήματα

 • Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.
 • Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.
 • Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλιδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

Προϋποθέσεις

Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 16 ετών και άνω.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι Έλληνας υπήκοος τότε προσκομίζεται άδεια διαμονής ή άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας σε ΙΣΧΥ.

Εκπαίδευση

 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Μοτοσυκλέτας ( 10 ώρες )
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Κ.Ο.Κ. ( 20 ώρες )
 • Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( 1 ώρα )
 • Μαθήματα οδήγησης ( 14 ώρες )

Δικαιολογητικά

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας για την εγγραφή

 1. Ταυτότητα
 2. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ.
 3. Τέσσερις (4) Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 4. Βιβλιάριο Ασθενείας - Υγείας
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Μοτοσυκλέτας ( 10 ώρες )
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Κ.Ο.Κ.
 • Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( 1 ώρα )
 • Μαθήματα οδήγησης ( 12 ώρες )

Δικαιολογητικά

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας για την εγγραφή

 1. Ταυτότητα
 2. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ.
 3. Δύο (2) Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 4. Το δίπλωμα οδήγησης (σε ισχύ)
Κατηγορία Α1

Ισχύει για τα εξής οχήματα

 • Μοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125cm³, με ισχύ έως 11KW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 KW/kg.
 • Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ έως 15KW.
  Με ελληνική άδεια οδήγησης Κατηγορίας Β και Κατηγορίας Β1 των υπολοίπων κρατών μελών της Ε.Ε., εφόσον έχουν χορηγηθεί έως 18/01/2013

Προϋποθέσεις

Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 18 ετών και άνω.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι Έλληνας υπήκοος τότε προσκομίζεται άδεια διαμονής ή άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας σε ΙΣΧΥ.

Εκπαίδευση

 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Μοτοσυκλέτας ( 10 ώρες )
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Κ.Ο.Κ. ( 20 ώρες )
 • Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( 1 ώρα )
 • Μαθήματα οδήγησης ( 14 ώρες )

Δικαιολογητικά

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας για την εγγραφή

 1. Ταυτότητα
 2. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ.
 3. Τέσσερις (4) Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 4. Βιβλιάριο Ασθενείας - Υγείας
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Μοτοσυκλέτας ( 10 ώρες )
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Κ.Ο.Κ.
 • Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( 1 ώρα )
 • Μαθήματα οδήγησης ( 12 ώρες )

Δικαιολογητικά

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας για την εγγραφή

 1. Ταυτότητα
 2. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ.
 3. Δύο (2) Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 4. Το δίπλωμα οδήγησης (σε ισχύ)
Κατηγορία Α2

Ισχύει για τα εξής οχήματα

 • Μοτοσικλέτα με ισχύ έως 35KW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 KW/kg.

Προϋποθέσεις

Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 20 ετών και άνω.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι Έλληνας υπήκοος τότε προσκομίζεται άδεια διαμονής ή άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας σε ΙΣΧΥ.

Εκπαίδευση

 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Μοτοσυκλέτας ( 10 ώρες )
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Κ.Ο.Κ. ( 20 ώρες )
 • Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( 1 ώρα )
 • Μαθήματα οδήγησης ( 14 ώρες )

Δικαιολογητικά

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας για την εγγραφή

 1. Ταυτότητα
 2. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ.
 3. Τέσσερις (4) Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 4. Βιβλιάριο Ασθενείας - Υγείας
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Μοτοσυκλέτας ( 10 ώρες )
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Κ.Ο.Κ.
 • Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( 1 ώρα )
 • Μαθήματα οδήγησης ( 12 ώρες )

Δικαιολογητικά

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας για την εγγραφή

 1. Ταυτότητα
 2. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ.
 3. Δύο (2) Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 4. Το δίπλωμα οδήγησης (σε ισχύ)
Κατηγορία Α

Ισχύει για τα εξής οχήματα

 • Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ άνω των 15KW.Με ελληνική άδεια οδήγησης Κατηγορίας Β και Κατηγορίας Β1 των υπολοίπων κρατών μελών της Ε.Ε., εφόσον έχουν χορηγηθεί έως 18-1-2013

Προϋποθέσεις

Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι 24 ετών και άνω (ή 22 εφόσον κατέχει 2 έτη την κατηγορία Α2).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι Έλληνας υπήκοος τότε προσκομίζεται άδεια διαμονής ή άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας σε ΙΣΧΥ.

Εκπαίδευση

 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Μοτοσυκλέτας ( 10 ώρες )
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Κ.Ο.Κ. ( 20 ώρες )
 • Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( 1 ώρα )
 • Μαθήματα οδήγησης ( 14 ώρες )

Δικαιολογητικά

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας για την εγγραφή

 1. Ταυτότητα
 2. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ.
 3. Τέσσερις (4) Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 4. Βιβλιάριο Ασθενείας - Υγείας
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Μοτοσυκλέτας ( 10 ώρες )
 • Θεωρητικά μαθήματα από βιβλίο Κ.Ο.Κ.
 • Εκπαίδευση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( 1 ώρα )
 • Μαθήματα οδήγησης ( 12 ώρες )

Δικαιολογητικά

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας για την εγγραφή

 1. Ταυτότητα
 2. Έγγραφο που να βεβαιώνει τον Α.Φ.Μ.
 3. Δύο (2) Φωτογραφίες Διαβατηρίου
 4. Το δίπλωμα οδήγησης (σε ισχύ)