Στοιχεία Επικοινωνίας
Φιλιππουπόλεως 61
Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123
2310 577 153

Εκπαιδευτικά Οχήματα

Κατηγορία Α

Κατηγορία Α1
  • Μοτοσικλέτα έως 34PS (Ίππους) = 25KW ή 0.16KW/kg.
  • Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του: 18ο έτος
  • Ισχύει έως το 65ο έτος.
Κατηγορία Α1 Σταδιακής Πρόσβασης
  • Μοτοσικλέτα έως 34PS (Ίππους) = 25KW ή 0.16KW/kg.
  • Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του: 18ο έτος
  • Ισχύει έως το 65ο έτος.
Κατηγορία Α
  • Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού.
  • Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του: 21ο έτος
  • Ισχύει έως το 65ο έτος.

Κατηγορία Β

Κατηγορία B
Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.
Κατηγορία B
Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Κατηγορία D

Κατηγορία D
Λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Κατηγορία BE

Κατηγορία BE
Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr.

Κατηγορία CE

Κατηγορία CE
Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού & ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

Κατηγορία DE

Κατηγορία DE
Λεωφορεία αρθρωτά, η λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.